Metlika

Matične knjige (1705 - 1867) 29 vse

Signatura

01410 Krstni index / Taufindex 1705-1712
Vrsta matične knjige
Krstni indekx / Taufindex
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1712
01411 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1712
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1712
01412 Krstna knjiga / Taufbuch 1712-1723
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
23. marec 1712
Do datuma
07. januar 1723
01413 Krstna knjiga / Taufbuch 1723-1732
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
08. januar 1723
Do datuma
31. december 1732
01414 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1743
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1733
Do datuma
21. marec 1743
01415 Krstna knjiga / Taufbuch 1743-1761
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
06. april 1743
Do datuma
06. avgust 1761
01416 Krstna knjiga / Taufbuch 1761-1775
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
10. avgust 1761
Do datuma
29. marec 1775
01417 Krstna knjiga / Taufbuch 1775-1788
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
30. marec 1775
Do datuma
03. oktober 1788
01418 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1794
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
08. oktober 1788
Do datuma
30. oktober 1794
01419 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1801
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. november 1794
Do datuma
31. avgust 1801
01420 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1808
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
02. september 1801
Do datuma
12. september 1808
01421 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
14. september 1808
Do datuma
29. december 1812
01422 Krstna knjiga / Taufbuch 1813-1818
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
16. september 1818
01423 Krstna knjiga / Taufbuch 1832-1848
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
04. avgust 1832
Do datuma
01. maj 1848
01424 Krstna knjiga / Taufbuch 1848-1859
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. maj 1848
Do datuma
31. december 1859
01425 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1720-1739
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
23. december 1720
Do datuma
13. november 1739
01426 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1739-1755
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
16. november 1739
Do datuma
05. avgust 1755
01427 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1755-1775
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
08. avgust 1755
Do datuma
07. marec 1775
01428 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1775-1791
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
06. marec 1775
Do datuma
28. oktober 1791
01429 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1791-1802
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. november 1791
Do datuma
21. oktober 1802
01430 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1802-1816
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. november 1802
Do datuma
10. november 1816
01431 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1816-1825
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
11. november 1816
Do datuma
10. januar 1825
01432 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1825-1842
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
11. januar 1825
Do datuma
31. december 1842
01433 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1843-1867
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1867
01434 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1715-1739
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
30. junij 1715
Do datuma
25. november 1739
01435 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1740-1762
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
07. januar 1740
Do datuma
28. januar 1762
01436 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1762-1795
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
27. januar 1762
Do datuma
23. november 1795
01437 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1796-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
07. januar 1796
Do datuma
30. november 1815
01438 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1864
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1864