Lučine

Matične knjige (1788 - 1884) 6 vse

Signatura

01365 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1821
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1821
03549 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1862
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1821
Do datuma
31. december 1862
03550 Krstni index / Taufindex 1821-1862
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1821
Do datuma
31. december 1862
03551 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1884
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1884
03552 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1816
03553 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1875
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1875