Leskovica

Matične knjige (1754 - 1884) 8 vse

Signatura

01075 Krstni index / Taufindex 1754-1835
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1754
Do datuma
31. december 1835
01076 Krstna knjiga / Taufbuch 1754-1791
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1754
Do datuma
31. december 1791
01077 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1833
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1833
01078 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1878
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1878
01079 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1757-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1784
01080 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1850
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1850
01081 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1805-1826
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1826
01082 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1825-1884
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1884