Križe

Matične knjige (1669 - 1907) 21 vse

Signatura

01005 Krstni index / Taufindex 1669-1734
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1734
01006 Krstni index / Taufindex 1738-1800
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1800
01007 Krstni index / Taufindex 1801-1839
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1839
01008 Krstna knjiga / Taufbuch 1669-1688
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1688
01009 Krstna knjiga / Taufbuch 1679-1695
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1679
Do datuma
31. december 1695
01010 Krstna knjiga / Taufbuch 1695-1733
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1695
Do datuma
31. december 1733
01011 Krstna knjiga / Taufbuch 1734-1765
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1734
Do datuma
31. december 1765
01012 Krstna knjiga / Taufbuch 1766-1794
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1794
01013 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1802
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1802
01014 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1812
01015 Krstna knjiga / Taufbuch 1840-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1892
01016 Krstna, poročna in mrliška knjiga / Tauf, Trauungs und Sterbebuch 1812-1814
Vrsta matične knjige
Krstna, poročna in mrliška knjiga / Tauf, Trauungs und Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1814
01017 Mrliški index / Sterbeindex 1693-1781
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1693
Do datuma
31. december 1781
01018 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1692-1781
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1692
Do datuma
31. december 1781
01019 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
01020 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1887
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1887
01021 Poročni index / Trauungsindex 1692-1800
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1692
Do datuma
31. december 1800
01022 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1692-1787
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1692
Do datuma
31. december 1787
01023 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1815
01024 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1835
01025 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1907
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1907