Koroška Bela

Matične knjige (1640 - 1861) 14 vse

Signatura

00794 Krstna knjiga / Taufbuch 1640-1672
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1640
Do datuma
31. december 1672
00795 Krstna knjiga / Taufbuch 1672-1704
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1672
Do datuma
31. december 1704
00796 Krstna knjiga / Taufbuch 1761-1775
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1761
Do datuma
31. december 1775
00797 Krstna knjiga / Taufbuch 1775-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1775
Do datuma
31. december 1784
00798 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1791
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1791
00799 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1817
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1792
Do datuma
31. december 1817
00800 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1850
00801 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1675-1741
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1675
Do datuma
31. december 1741
00802 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1741-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1741
Do datuma
31. december 1784
00803 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1806
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1806
00804 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1807-1850
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1850
00805 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1814
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1814
00806 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1809-1817
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1817
00807 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1815-1861
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1815
Do datuma
31. december 1861