Kamnik

Matične knjige (1622 - 1910) 42 vse

Signatura

00699 Krstni index / Taufindex 1767-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1784
00700 Krstni index / Taufindex 1827-1851
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1851
00701 Krstna knjiga / Taufbuch 1622-1642
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1622
Do datuma
31. december 1642
00702 Krstna knjiga / Taufbuch 1640-1650
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1640
Do datuma
31. december 1650
00703 Krstna knjiga / Taufbuch 1651-1661
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1651
Do datuma
31. december 1661
00704 Krstna knjiga / Taufbuch 1662-1673
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1662
Do datuma
31. december 1673
00705 Krstna knjiga / Taufbuch 1673-1685
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1673
Do datuma
31. december 1685
00706 Krstna knjiga / Taufbuch 1685-1699
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1685
Do datuma
31. december 1699
00707 Krstna knjiga / Taufbuch 1700-1710
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1700
Do datuma
31. december 1710
00708 Krstna knjiga / Taufbuch 1710-1727
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1710
Do datuma
31. december 1727
00709 Krstna knjiga / Taufbuch 1727-1738
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1727
Do datuma
31. december 1738
00710 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1752
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1752
00711 Krstna knjiga / Taufbuch 1753-1760
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1760
00712 Krstna knjiga / Taufbuch 1760-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1784
00713 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1804
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1804
00714 Krstna knjiga / Taufbuch 1805-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1812
00715 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1826
00716 Krstna knjiga / Taufbuch 1827-1851
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1851
03875 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1879
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1879
03876 Krstna knjiga / Taufbuch 1880-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1908
00717 Mrliški index / Sterbeindex 1767-1812
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1812
00718 Mrliški index / Sterbeindex 1835-1846
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1846
00719 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1671-1707
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1671
Do datuma
31. december 1707
00720 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1707-1731
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1707
Do datuma
31. december 1731
00721 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1731-1747
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1731
Do datuma
31. december 1747
00722 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1747-1765
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1747
Do datuma
31. december 1765
00723 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1766-1778
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1778
00724 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1780-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1780
Do datuma
31. december 1784
00725 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00726 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1835
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1835
00727 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1835-1855
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1855
03877 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1875
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1875
03878 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1876-1907
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1907
00728 Poročni index / Trauungsindex 1785-1871
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1871
00729 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1673-1711
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1673
Do datuma
31. december 1711
00730 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1712-1744
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1712
Do datuma
31. december 1744
00731 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1745-1769
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1745
Do datuma
31. december 1769
00732 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
00733 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00734 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1815
00735 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1871
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1871
03879 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1872-1910
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1910