Javor

Matične knjige (1787 - 1909) 8 vse

Signatura

00646 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1868
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1868
03857 Krstna knjiga / Taufbuch 1869-1909
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1869
Do datuma
31. december 1909
03856 Krstni index / Taufindex 1894-1901
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1894
Do datuma
31. december 1901
00647 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1892
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1892
03859 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1893-1909
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1909
03858 Mrliški index / Sterbeindex 1894-1901
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1894
Do datuma
31. december 1901
00648 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1811
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1811
00649 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1874
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1874