Ihan

Matične knjige (1748 - 1917) 12 vse

Signatura

00624 Krstna knjiga / Taufbuch 1755-1788
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1788
00625 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1812
00626 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1833
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1833
00627 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1870
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1870
00628 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1755-1788
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1788
00629 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1813
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1813
00630 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1835-1889
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1889
00631 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1748-1754
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1754
00632 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1755-1788
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1788
00633 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1815
00634 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1847
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1847
00635 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1848-1917
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1917