Ig

Matične knjige (1627 - 1908) 32 vse

Signatura

00598 Krstna knjiga / Taufbuch 1627-1643
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1627
Do datuma
31. december 1643
00599 Krstna knjiga / Taufbuch 1646-1658
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1646
Do datuma
31. december 1658
00600 Krstna knjiga / Taufbuch 1658-1669
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1658
Do datuma
31. december 1669
00601 Krstna knjiga / Taufbuch 1669-1686
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1686
00602 Krstna knjiga / Taufbuch 1686-1706
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1686
Do datuma
31. december 1706
00603 Krstna knjiga / Taufbuch 1707-1729
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1707
Do datuma
31. december 1729
00604 Krstna knjiga / Taufbuch 1730-1745
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1745
00605 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1775
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
29. september 1775
00606 Krstna knjiga / Taufbuch 1775-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. oktober 1775
Do datuma
31. maj 1784
00607 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1786
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
03. junij 1784
Do datuma
31. december 1786
00608 Krstna knjiga - dvojnik / Taufbuch - Abschrift 1784-1794
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga - dvojnik / Taufbuch - Abschrift
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1794
00609 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1805
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1794
Do datuma
31. december 1805
00610 Krstna knjiga / Taufbuch 1805-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1812
00611 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1818
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1818
00612 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1834
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1834
00613 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1853
03850 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1872
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1872
03851 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1889
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1889
03852 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1885
Do datuma
31. december 1900
03853 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1908
00614 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1656-1687
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1656
Do datuma
31. december 1687
00615 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1687-1706
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1687
Do datuma
31. december 1706
00616 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1707-1742
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1707
Do datuma
31. december 1742
00617 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
00618 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1818
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1818
00619 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1818-1840
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1840
00620 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1840-1866
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1866
03854 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1867-1896
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1896
03855 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1886-1906
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1906
00621 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1636-1652
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1636
Do datuma
31. december 1652
00622 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1843
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1843
00623 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1843-1868
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1868