Grahovo

Matične knjige (1791 - 1912) 8 vse

Signatura

00558 Krstna knjiga / Taufbuch 1791-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1812
00559 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1837
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1837
00560 Krstna knjiga / Taufbuch 1837-1890
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1890
00561 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1791-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1812
00562 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1844
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1844
00563 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1845-1912
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1845
Do datuma
31. december 1912
00564 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1791-1811
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1811
00565 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1851
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1851