Duplje

Matične knjige (1786 - 1897) 4 vse

Signatura

00482 Krstna knjiga / Taufbuch 1786-1838
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1838
00483 Krstna knjiga / Taufbuch 1838-1897
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1897
00484 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1786-1848
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1848
00485 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1786-1889
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1889