Dražgoše

Matične knjige (1756 - 1883) 9 vse

Signatura

00473 Krstna knjiga / Taufbuch 1757-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1812
00474 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00475 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1865
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1865
00476 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1756-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1756
Do datuma
31. december 1812
00477 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00478 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1883
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1883
00479 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1811
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1811
00480 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1816
00481 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1817-1861
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1861