Dovje

Matične knjige (1676 - 1892) 15 vse

Signatura

00452 Krstna knjiga / Taufbuch 1676-1719
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1676
Do datuma
31. december 1719
00453 Krstna knjiga / Taufbuch 1720-1761
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1720
Do datuma
31. december 1761
00454 Krstna knjiga / Taufbuch 1761-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1761
Do datuma
31. december 1770
00455 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
00456 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1839
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1839
00457 Krstna knjiga / Taufbuch 1840-1866
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1866
03830 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1892
00458 Krstni index / Taufindex 1676-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1676
Do datuma
31. december 1784
00459 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
00460 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1839
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1839
00461 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1840-1881
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1881
00462 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1710-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1710
Do datuma
31. december 1770
00463 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1783
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1783
00464 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1815
00465 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1862
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1862