Dobrova

Matične knjige (1723 - 1910) 23 vse

Signatura

00389 Krstna knjiga / Taufbuch 1723-1754
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1754
00390 Krstna knjiga / Taufbuch 1755-1783
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1783
00391 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1788
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1788
00392 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1811
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1811
00393 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1835
00394 Krstna knjiga / Taufbuch 1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1812
00395 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1850
03823 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1894
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1894
00396 Krstni index / Taufindex 1723-1894
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1894
03824 Krstni, poročni in mrliški index / Tauf, Trauungs und Sterbeindex 1895-1910
Vrsta matične knjige
Krstni, poročni in mrliški index / Tauf, Trauungs und Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1895
Do datuma
31. december 1910
00397 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1723-1781
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1781
00398 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1781-1788
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1788
00399 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00400 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1835
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1835
00401 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1854
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1854
03825 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1855-1894
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1894
00402 Mrliški index / Sterbeindex 1723-1835
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1835
00403 Mrliški index / Sterbeindex 1723-1910
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1910
00404 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1724-1788
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1724
Do datuma
31. december 1788
00405 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00406 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1835
00407 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1882
00408 Poročni index / Trauungsindex 1724-1881
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1724
Do datuma
31. december 1881