Dobrava

Matične knjige (1788 - 1904) 10 vse

Signatura

00335 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1812
00336 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1829
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1829
00337 Krstna knjiga / Taufbuch 1829-1874
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1874
00338 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1812
00339 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1839
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1839
00340 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1840-1895
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1895
00341 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1812
00342 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1815
00343 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1859
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1859
03815 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1860-1904
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1904