Dob

Matične knjige (1606 - 1904) 40 vse

Signatura

00289 Krstna knjiga / Taufbuch 1606-1623
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1606
Do datuma
31. december 1623
00290 Krstna knjiga / Taufbuch 1624-1633
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1624
Do datuma
31. december 1633
00291 Krstna knjiga / Taufbuch 1634-1642
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1634
Do datuma
04. februar 1642
00292 Krstna knjiga / Taufbuch 1642-1654
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1642
Do datuma
31. december 1654
00293 Krstna knjiga / Taufbuch 1665-1678
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1665
Do datuma
31. december 1678
00294 Krstna knjiga / Taufbuch 1671-1687
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
15. junij 1671
Do datuma
14. marec 1687
00295 Krstna knjiga / Taufbuch 1687-1697
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
04. april 1687
Do datuma
23. februar 1697
00296 Krstna knjiga / Taufbuch 1697-1706
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1697
Do datuma
31. december 1706
00297 Krstna knjiga / Taufbuch 1706-1727
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1706
Do datuma
31. december 1727
00298 Krstna knjiga / Taufbuch 1728-1746
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1728
Do datuma
31. december 1746
00299 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1755
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1755
00300 Krstna knjiga / Taufbuch 1755-1766
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1766
00301 Krstna knjiga / Taufbuch 1767-1772
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1772
00302 Krstna knjiga / Taufbuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
00303 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1807
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1807
00304 Krstna knjiga / Taufbuch 1807-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1812
00305 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1825
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1825
00306 Krstna knjiga / Taufbuch 1825-1855
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1855
03811 Krstna knjiga / Taufbuch 1856-1879
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1879
03812 Krstna knjiga / Taufbuch 1880-1904
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1904
00307 Krstni index / Taufindex 1607-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1607
Do datuma
31. december 1784
00308 Krstni index / Taufindex 1746-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1784
00309 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1654-1698
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1654
Do datuma
31. december 1698
00310 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1698-1749
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1698
Do datuma
31. december 1749
00311 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1749-1772
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1772
00312 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
00313 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00314 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1830
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1830
00315 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1830-1842
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1842
00316 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1843-1866
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1866
03813 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1867-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1900
00317 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1870
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1870
00318 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1652-1680
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
09. februar 1652
Do datuma
03. november 1680
00319 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1682-1710
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1682
Do datuma
31. december 1710
00320 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1710-1761
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1710
Do datuma
31. december 1761
00321 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
00322 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1812
00323 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1813-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1816
00324 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1814-1846
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1814
Do datuma
31. december 1846
00325 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1847-1876
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1876