Črnomelj

Matične knjige (1753 - 1919) 20 vse

Signatura

02991 Krstna knjiga / Taufbuch 1753-1782
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1782
02992 Krstna knjiga / Taufbuch 1782-1798
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1782
Do datuma
31. december 1798
02993 Krstna knjiga / Taufbuch 1799-1807
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1799
Do datuma
31. december 1807
02994 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1820
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1820
02995 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1836
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1821
Do datuma
31. december 1836
02996 Krstna knjiga / Taufbuch 1837-1855
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1855
03803 Krstna knjiga / Taufbuch 1856-1873
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1873
03804 Krstna knjiga / Taufbuch 1874-1881
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1881
03805 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1900
03806 Krstni index / Taufindex 1870-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1900
02997 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1758-1803
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1803
02998 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1804-1825
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1825
02999 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1825-1851
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1851
03807 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1851-1873
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1873
03808 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1874-1881
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1881
03809 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1882-1900
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1900
03000 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1760-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1815
03001 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1835
03002 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1835-1879
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1879
03810 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1880-1919
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1919