Bučka

Zavetnik / Pfarrpatron: sv. Matija

Podružnice / Filialkirchen:

1.     Sv. Jurij, Močvirje

2.     Sv. Martin, Bučka

3.     Sv. Mihael, Dolenje Radulje

Historično matično območje  / Historische Ortsteile:

Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Hrib, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Laze, Močvirje, Pečica, Sejenice, Štrit, Zaboršt

Staro ime / Ehemaliger Name:

Wutschka

Matične knjige (1788 - 1918) 10 vse

Signatura

00199 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1823
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1823
00200 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1853
03780 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1885
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1885
03781 Krstna knjiga / Taufbuch 1886-1914
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1914
00201 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1823
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1823
00202 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1824-1861
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1861
03782 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1862-1899
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1899
00203 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1816
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1816
00204 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1844
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1816
Do datuma
31. december 1844
00205 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1845-1918
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1845
Do datuma
31. december 1918