Bistra

Zavetnik / Pfarrpatron: Povišanje sv. Marija

Historično matično območje  / Historische Ortsteile:

Bistra

Staro ime / Ehemaliger Name:

Freüdenthal

Matične knjige (1784 - 1789) 3 vse

Signatura

00049 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1789
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
08. april 1789
00050 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1789
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
12. avgust 1784
Do datuma
08. januar 1789
00051 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1786
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
11. maj 1786