Ilirska Bistrica

Župnija omenjena 1272.

Naselja v župniji: Trnovo (Dornegg), Bistrica (Feistritz), (Harije, Tominje, Zajelšje) Topolc, Brce, Zarečje, Zarečica, Rečica, Dobro Polje, Jasen, Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Gornji Zemon, Dolnji Zemon, Mala Bukovica, Velika Bukovice, Koseze.

Matične knjige (1702 - 1921) 27 vse

Signatura

ŠAK Ž Ibi MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1706-1714
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1706
Do datuma
31. december 1714
ŠAK Ž Ibi MKK 12 Matična knjiga krščenih, zvezek XII 1813 – 1814
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1814
ŠAK Ž Ibi MKK 13 Matična knjiga krščenih, zvezek XIII 1812-1814
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1814
ŠAK Ž Ibi MKK 14 Matična knjiga krščenih, zvezek XIV 1842-1873
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1873
ŠAK Ž Ibi MKK 15 Matična knjiga krščenih, zvezek XV 1874-1892
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1892
ŠAK Ž Ibi MKK 16 Matična knjiga krščenih, zvezek XVI 1893-1912
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1912
ŠAK Ž Ibi MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1714-1746
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1714
Do datuma
31. december 1746
ŠAK Ž Ibi MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1746-1766
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1766
ŠAK Ž Ibi MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1766-1783
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1783
ŠAK Ž Ibi MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1783-1790
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1790
ŠAK Ž Ibi MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1791-1803
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1803
ŠAK Ž Ibi MKK 8 Matična knjiga krščenih, zvezek VIII 1812
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1812
ŠAK Ž Ibi MKK 9 Matična knjiga krščenih, zvezek IX – XI 1812 – 1814
Vrsta matične knjige
Matična knjiga krščenih
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1814
ŠAK Ž Ibi MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1702-1773
Vrsta matične knjige
Matična knjiga poročenih
Od datuma
01. januar 1702
Do datuma
31. december 1773
ŠAK Ž Ibi MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1773-1790
Vrsta matične knjige
Matična knjiga poročenih
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1790
ŠAK Ž Ibi MKP 3 Matična knjiga poročenih, zvezek III 1791-1803
Vrsta matične knjige
Matična knjiga poročenih
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1803
ŠAK Ž Ibi MKP 4 Matična knjiga poročenih, zvezek IV 1804-1841
Vrsta matične knjige
Matična knjiga poročenih
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1841
ŠAK Ž Ibi MKP 5 Matična knjiga poročenih, zvezek V 1842-1883
Vrsta matične knjige
Matična knjiga poročenih
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1883
ŠAK Ž Ibi MKP 6 Matična knjiga poročenih, zvezek VI 1884-1921
Vrsta matične knjige
Matična knjiga poročenih
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1921
ŠAK Ž Ibi MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1702-1747
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1702
Do datuma
31. december 1747
ŠAK Ž Ibi MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1748-1777; 1782-1790
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1790
ŠAK Ž Ibi MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1791-1803
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1803
ŠAK Ž Ibi MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1804-1841
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1841
ŠAK Ž Ibi MKU 5 Matična knjiga umrlih, zvezek V 1842-1876
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1876
ŠAK Ž Ibi MKU 6 Matična knjiga umrlih, zvezek VI 1877-1906
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1906
ŠAK Ž Ibi MKU 7 Matična knjiga umrlih, zvezek VII 1907-1921
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1907
Do datuma
31. december 1921
ŠAK Ž Ibi MKU 8 Matična knjiga umrlih Merije Trnovo, kanton Bistrica 1812 – 1813
Vrsta matične knjige
Matična knjiga umrlih
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1813