220 Sv. Marko niže Ptuja

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marko Evangelist

Župnija ustanovljena 1789.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija Vnebovzeta, zidana 1841.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Marko niže Ptuja, Borovci, Bukovci, Markovci, Nova vas, Prvenci, Sobotinci, Stojnci, Strelci, Zabovci.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Marxen bei Pettau

Registers (1789 - 1919) 62 total (50 shown)

  • 1
  • 2
Archival identifier

03336 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1837
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1837
3336 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1837
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1837
03337 Krstna knjiga / Taufbuch 1807-1829
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1807
Date range end
Dec. 31, 1829
3337 Krstna knjiga / Taufbuch 1807-1829
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1807
Date range end
Dec. 31, 1829
03338 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1837
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1837
3338 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1837
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1837
03339 Krstna knjiga / Taufbuch 1838-1844
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1844
3339 Krstna knjiga / Taufbuch 1838-1844
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1844
03340 Krstna knjiga / Taufbuch 1845-1853
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1853
3340 Krstna knjiga / Taufbuch 1845-1853
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1853
03341 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1873
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1873
3341 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1873
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1873
03342 Krstna knjiga / Taufbuch 1874-1904
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1874
Date range end
Dec. 31, 1904
3342 Krstna knjiga / Taufbuch 1874-1904
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1874
Date range end
Dec. 31, 1904
4917 Krstna knjiga / Taufbuch 1905-1915
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 3, 1905
Date range end
Dec. 29, 1915
03343 Krstni index / Taufindex 1807-1829
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1807
Date range end
Dec. 31, 1829
3343 Krstni index / Taufindex 1807-1829
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1807
Date range end
Dec. 31, 1829
03344 Krstni index / Taufindex 1830-1837
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1837
3344 Krstni index / Taufindex 1830-1837
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1837
03345 Krstni index / Taufindex 1838-1844
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1844
3345 Krstni index / Taufindex 1838-1844
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1844
03346 Krstni index / Taufindex 1845-1853
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1853
3346 Krstni index / Taufindex 1845-1853
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1853
03347 Krstni index / Taufindex 1854-1873
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1873
3347 Krstni index / Taufindex 1854-1873
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1873
03348 Krstni index / Taufindex 1874-1904
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1874
Date range end
Dec. 31, 1904
3348 Krstni index / Taufindex 1874-1904
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1874
Date range end
Dec. 31, 1904
4918 Krstni index / Taufindex 1905-1915
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 3, 1905
Date range end
Dec. 29, 1915
03349 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1789-1837
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1837
3349 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1789-1837
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1837
03350 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1838-1849
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1849
3350 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1838-1849
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1849
03351 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1845-1854
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1854
3351 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1845-1854
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1854
03352 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1855-1873
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1855
Date range end
Dec. 31, 1873
3352 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1855-1873
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1855
Date range end
Dec. 31, 1873
4915 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1874-1916
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 2, 1874
Date range end
Dec. 28, 1919
03353 Mrliški index / Sterbeindex 1838-1849
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1849
3353 Mrliški index / Sterbeindex 1838-1849
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1849
03354 Mrliški index / Sterbeindex 1845-1854
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1854
3354 Mrliški index / Sterbeindex 1845-1854
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1854
03355 Mrliški index / Sterbeindex 1855-1873
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1855
Date range end
Dec. 31, 1873
3355 Mrliški index / Sterbeindex 1855-1873
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1855
Date range end
Dec. 31, 1873
4916 Mrliški index / Sterbeindex 1874-1916
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 2, 1874
Date range end
Dec. 28, 1916
03356 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1790-1838
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1790
Date range end
Dec. 31, 1838
3356 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1790-1838
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1790
Date range end
Dec. 31, 1838
03357 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1838-1851
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1851
3357 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1838-1851
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1851
03358 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1851-1863
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1851
Date range end
Dec. 31, 1863
3358 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1851-1863
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1851
Date range end
Dec. 31, 1863
  • 1
  • 2