215 Sv. Marija v Puščavi

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Pomočnica

Župnija ustanovljena 1874.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ana, Grič, Orlica, omenjena 1648;
  2. Sv. Miklavž, Falski grad, omenjena 1407

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Lovrenc na Pohorju deloma, Činžat deloma, Kumen, Rdeči Breg.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in der Wüste

Registers (1785 - 1900) 19 total

Archival identifier

03249 Krstna knjiga / Taufbuch 1786-1810
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1810
03250 Krstna knjiga / Taufbuch 1810-1837
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1810
Date range end
Dec. 31, 1837
03251 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1865
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1811
Date range end
Dec. 31, 1865
03252 Krstna knjiga / Taufbuch 1865-1874
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1865
Date range end
Dec. 31, 1874
03253 Krstna knjiga / Taufbuch 1875-1893
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1875
Date range end
Dec. 31, 1893
03254 Krstni index / Taufindex 1810-1837
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1810
Date range end
Dec. 31, 1837
03255 Krstni index / Taufindex 1810-1837
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1810
Date range end
Dec. 31, 1837
03256 Krstni index / Taufindex 1786-1810
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1810
03257 Krstni index / Taufindex 1810-1837
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1810
Date range end
Dec. 31, 1837
03258 Krstni index / Taufindex 1865-1874
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1865
Date range end
Dec. 31, 1874
03259 Krstni index / Taufindex 1875-1893
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1875
Date range end
Dec. 31, 1893
03260 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1847
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1847
03261 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1847-1900
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1847
Date range end
Dec. 31, 1900
03262 Mrliški index / Sterbeindex 1785-1847
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1847
03263 Mrliški index / Sterbeindex 1847-1900
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1847
Date range end
Dec. 31, 1900
03264 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1786-1860
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1860
03265 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1861-1882
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1861
Date range end
Dec. 31, 1882
03266 Poročni index / Trauungsindex 1786-1860
Register type
Poročni index / Trauungsindex
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1860
03267 Poročni index / Trauungsindex 1861-1882
Register type
Poročni index / Trauungsindex
Date range start
Jan. 1, 1861
Date range end
Dec. 31, 1882