Vranja Peč

Registers (1788 - 1911) 11 total

Archival identifier

03558 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1812
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1812
03559 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1854
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1854
04331 Krstna knjiga / Taufbuch 1855-1911
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1855
Date range end
Dec. 31, 1911
03560 Krstni index / Taufindex 1788-1870
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1870
03561 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1812
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1812
03562 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1851
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1851
03563 Mrliški index / Sterbeindex 1788-1871
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1871
03564 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1812
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1812
03565 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1815-1819
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1815
Date range end
Dec. 31, 1819
03566 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1822-1894
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1822
Date range end
Dec. 31, 1894
03567 Poročni index / Trauungsindex 1790-1871
Register type
Poročni index / Trauungsindex
Date range start
Jan. 1, 1790
Date range end
Dec. 31, 1871