Velika Dolina

Registers (1788 - 1896) 19 total

Archival identifier

03568 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1802
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1802
03569 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1812
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1803
Date range end
Dec. 31, 1812
03570 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1829
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1829
03571 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1867
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1867
04315 Krstna knjiga / Taufbuch 1868-1896
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1868
Date range end
Dec. 31, 1896
03572 Krstni index / Taufindex 1788-1802
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1802
03573 Krstni index / Taufindex 1803-1812
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1803
Date range end
Dec. 31, 1812
03574 Krstni index / Taufindex 1812-1829
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1829
04316 Krstni index / Taufindex 1868-1896
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1868
Date range end
Dec. 31, 1896
03575 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1811
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1811
03576 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1811-1832
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1811
Date range end
Dec. 31, 1832
03577 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1833-1863
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1833
Date range end
Dec. 31, 1863
04317 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1864-1895
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1864
Date range end
Dec. 31, 1895
03578 Mrliški index / Sterbeindex 1788-1811
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1811
03579 Mrliški index / Sterbeindex 1811-1832
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1811
Date range end
Dec. 31, 1832
03580 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1815
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1815
03581 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1855
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1855
04318 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1856-1892
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1856
Date range end
Dec. 31, 1892
03582 Poročni index / Trauungsindex 1816-1855
Register type
Poročni index / Trauungsindex
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1855