Šentvid pri Stični

Registers (1623 - 1910) 39 total

Archival identifier

03121 Krstni index / Taufindex 1776-1907
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1776
Date range end
Dec. 31, 1907
03122 Krstna knjiga / Taufbuch 1623-1629
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1623
Date range end
Dec. 31, 1629
03123 Krstna knjiga / Taufbuch 1664-1681
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1664
Date range end
April 22, 1681
03124 Krstna knjiga / Taufbuch 1681-1714
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
May 7, 1681
Date range end
Feb. 14, 1714
03125 Krstna knjiga / Taufbuch 1714-1728
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1714
Date range end
Dec. 31, 1728
03126 Krstna knjiga / Taufbuch 1729-1748
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1729
Date range end
Dec. 31, 1748
03127 Krstna knjiga / Taufbuch 1749-1770
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1749
Date range end
Dec. 31, 1770
03128 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1784
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1784
03129 Krstna knjiga - nez. / Taufbuch - Illeg. 1774-1796
Register type
Krstna knjiga - nez. / Taufbuch - Illeg.
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1796
03130 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1792
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1792
03131 Krstna knjiga / Taufbuch 1793-1803
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1793
Date range end
Dec. 31, 1803
03132 Krstna knjiga / Taufbuch 1804-1810
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1804
Date range end
Dec. 31, 1810
03133 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1821
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1811
Date range end
Dec. 31, 1821
03134 Krstna knjiga / Taufbuch 1819-1828
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1819
Date range end
Dec. 31, 1828
03135 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1831
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1831
03136 Krstna knjiga / Taufbuch 1832-1846
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1846
03137 Krstna knjiga / Taufbuch 1847-1862
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1847
Date range end
Dec. 31, 1862
04250 Krstna knjiga / Taufbuch 1861-1881
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1861
Date range end
Dec. 31, 1881
04251 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1887
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1882
Date range end
Dec. 31, 1887
04252 Krstna knjiga / Taufbuch 1888-1908
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1888
Date range end
Dec. 31, 1908
03138 Mrliški index / Sterbeindex 1816-1820
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1820
03139 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1714-1734
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1714
Date range end
Dec. 31, 1734
03140 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1735-1759
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1735
Date range end
Dec. 31, 1759
03141 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1759-1771
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1759
Date range end
Dec. 31, 1771
03142 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1784
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1784
03143 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1796
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1796
03144 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1797-1812
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1797
Date range end
Dec. 31, 1812
03145 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1820
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1820
03146 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1821-1847
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1847
03147 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1848-1867
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1848
Date range end
Dec. 31, 1867
04253 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1868-1885
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1868
Date range end
Dec. 31, 1885
04254 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1886-1910
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1886
Date range end
Dec. 31, 1910
03148 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1623-1629
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1623
Date range end
Dec. 31, 1629
03149 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1714-1734
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1714
Date range end
Dec. 31, 1734
03150 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1735-1770
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1735
Date range end
Dec. 31, 1770
03151 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1784
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1784
03152 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1815
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1815
03153 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1881
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1881
04255 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1882-1901
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1882
Date range end
Dec. 31, 1901