Šentjošt nad Horjulom

Registers (1682 - 1922) 16 total

Archival identifier

03056 Krstna knjiga / Taufbuch 1699-1734
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1699
Date range end
Dec. 31, 1734
03057 Krstna knjiga / Taufbuch 1734-1760
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1734
Date range end
Dec. 31, 1760
03058 Krstna knjiga / Taufbuch 1761-1794
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1761
Date range end
Dec. 31, 1794
03059 Krstna knjiga / Taufbuch 1795-1821
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1795
Date range end
Dec. 31, 1821
03060 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1862
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1862
04241 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1897
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1863
Date range end
Dec. 31, 1897
03061 Krstna, poročna in mrliška knjiga / Tauf, Trauungs und Sterbebuch 1682-1699
Register type
Krstna, poročna in mrliška knjiga / Tauf, Trauungs und Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1682
Date range end
Dec. 31, 1699
03062 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1725-1758
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1725
Date range end
Dec. 31, 1758
03063 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1758-1795
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1758
Date range end
Dec. 31, 1795
03064 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1795-1844
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1795
Date range end
Dec. 31, 1844
03065 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1845-1908
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1845
Date range end
Dec. 31, 1908
03066 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1702-1777
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1702
Date range end
Dec. 31, 1777
03067 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1778-1806
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1778
Date range end
Dec. 31, 1806
03068 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1803-1812
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1803
Date range end
Dec. 31, 1812
03069 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1813-1862
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1813
Date range end
Dec. 31, 1862
04458 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1863-1922
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1863
Date range end
Dec. 31, 1922