Predoslje

Registers (1787 - 1907) 9 total

Archival identifier

01848 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1821
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1821
01849 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1830
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1830
01850 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1864
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1864
04121 Krstna knjiga / Taufbuch 1864-1906
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1864
Date range end
Dec. 31, 1906
01851 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1830
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1830
01852 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1830-1861
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1830
Date range end
Dec. 31, 1861
01853 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1815
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1815
01854 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1848
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1848
01855 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1849-1907
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1849
Date range end
Dec. 31, 1907