Prečna

Registers (1716 - 1916) 23 total

Archival identifier

01893 Krstni index / Taufindex 1761-1827
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1761
Date range end
Dec. 31, 1827
01894 Krstna knjiga / Taufbuch 1761-1772
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1761
Date range end
Dec. 31, 1772
01895 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1784
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1784
01896 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1801
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1801
01897 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1812
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1801
Date range end
Dec. 31, 1812
01898 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1828
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1828
01899 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1840
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1828
Date range end
Dec. 31, 1840
01900 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1890
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1841
Date range end
Dec. 31, 1890
04117 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1916
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1890
Date range end
Dec. 31, 1916
01901 Krstni in mrliški index / Tauf und Sterbeindex 1784-1882
Register type
Krstni in mrliški index / Taufund Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1882
01902 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1716-1770
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1716
Date range end
Dec. 31, 1770
01903 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1784
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1784
01904 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1812
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1812
01905 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1831
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1831
01906 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1832-1850
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1850
04118 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1851-1894
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1851
Date range end
Dec. 31, 1894
01907 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1716-1771
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1716
Date range end
Dec. 31, 1771
01908 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1784
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1784
01909 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1812
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1812
01910 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1816
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1816
01911 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1840
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1840
01912 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1840-1885
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1840
Date range end
Dec. 31, 1885
04119 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1886-1911
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1886
Date range end
Dec. 31, 1911