Ig

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Martin

Podružnice / Filialkirchen:

1.     Sv. Gregorij Veliki, Dobravica

2.     Sv. Jedrt, Iška

3.     Sv. Jurij, nad Igom

4.     Sv. Lenart, Gornji Ig

5.     Sv. Mihael, Iška vas

6.     Sv. Miklavž, Visoko

7.     Sv. Mohor in Fortunat, Matena

8.     Povišanje Sv. Križa, Iška vas

9.     Rojstvo Device Marije, Kurešček

10.          Sv. Rupert, Sarsko

11.          Sv. Simon in Juda Tadej, Pijava Gorica

12.          Sv. Urh, Kremenca

Historično matično območje  / Historische Ortsteile:

Ig (Studenec), Brest, Dobravica, Draga, Gornji Ig, Iška, Iška Loka, Iška vas, Kot, Kremenica, Matena, Pijava Gorica, Podgozd, Rogatec nad Želimljami, Sarsko, Staje, Strahomer, Tomišelj, Visoko, Vrbljene, Zapotok

Staro ime / Ehemaliger Name:

Igg, Studenz

 

Registers (1627 - 1908) 41 total

Archival identifier

00598 Krstna knjiga / Taufbuch 1627-1643
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1627
Date range end
Dec. 31, 1643
04543 Krstna knjiga / Taufbuch 1636-1640
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1636
Date range end
Dec. 31, 1640
00599 Krstna knjiga / Taufbuch 1646-1658
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1646
Date range end
Dec. 31, 1658
00600 Krstna knjiga / Taufbuch 1658-1669
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1658
Date range end
Dec. 31, 1669
00601 Krstna knjiga / Taufbuch 1669-1686
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1669
Date range end
Dec. 31, 1686
00602 Krstna knjiga / Taufbuch 1686-1706
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1686
Date range end
Dec. 31, 1706
00603 Krstna knjiga / Taufbuch 1707-1729
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1707
Date range end
Dec. 31, 1729
00604 Krstna knjiga / Taufbuch 1730-1745
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1730
Date range end
Dec. 31, 1745
00605 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1775
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1746
Date range end
Sept. 29, 1775
00606 Krstna knjiga / Taufbuch 1775-1784
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Oct. 1, 1775
Date range end
May 31, 1784
00607 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1786
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
June 3, 1784
Date range end
Dec. 31, 1786
00608 Krstna knjiga - dvoj. / Taufbuch - Abschrift 1784-1794
Register type
Krstna knjiga - dvoj. / Taufbuch - Abschrift
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1794
00609 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1805
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1794
Date range end
Dec. 31, 1805
00610 Krstna knjiga / Taufbuch 1805-1812
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1805
Date range end
Dec. 31, 1812
00611 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1818
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1818
00612 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1834
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1818
Date range end
Dec. 31, 1834
00613 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1853
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1834
Date range end
Dec. 31, 1853
03850 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1872
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1872
03851 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1889
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1872
Date range end
Dec. 31, 1889
03852 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1900
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1885
Date range end
Dec. 31, 1900
03853 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1908
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1890
Date range end
Dec. 31, 1908
04536 Krstni index / Taufindex 1805-1812
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1805
Date range end
Dec. 31, 1812
04537 Krstni index / Taufindex 1818-1834
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1818
Date range end
Dec. 31, 1834
04538 Krstni index / Taufindex 1834-1853
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1834
Date range end
Dec. 31, 1853
04539 Krstni index / Taufindex 1854-1872
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1854
Date range end
Dec. 31, 1872
04540 Krstni index / Taufindex 1872-1889
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1872
Date range end
Dec. 31, 1889
04541 Krstni index / Taufindex 1784-1794
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1794
04544 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1641-1652
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1641
Date range end
Dec. 31, 1652
00614 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1656-1687
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1656
Date range end
Dec. 31, 1687
00615 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1687-1706
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1687
Date range end
Dec. 31, 1706
00616 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1707-1742
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1707
Date range end
Dec. 31, 1742
00617 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1772-1784
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1772
Date range end
Dec. 31, 1784
00618 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1818
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1818
00619 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1818-1840
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1818
Date range end
Dec. 31, 1840
00620 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1840-1866
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1840
Date range end
Dec. 31, 1866
03854 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1867-1896
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1867
Date range end
Dec. 31, 1896
03855 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1886-1906
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1886
Date range end
Dec. 31, 1906
04542 Mrliški index / Sterbeindex 1867-1896
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1867
Date range end
Dec. 31, 1896
00621 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1636-1652
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1636
Date range end
Dec. 31, 1652
00622 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1843
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1843
00623 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1843-1868
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1843
Date range end
Dec. 31, 1868