Grčarice

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Primož in Felicijan

Podružnice / Filialkirchen:

1.     Sv. Miklavž, Slivnica

Historično matično območje  / Historische Ortsteile:

Grčarice, Grčarske Ravne

Staro ime / Ehemaliger Name:

Masern

Registers (1788 - 1896) 7 total

Archival identifier

00566 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1820
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1820
00567 Krstna knjiga / Taufbuch 1821-1851
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1851
04535 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1896
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1851
Date range end
Dec. 31, 1896
04524 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1820
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1820
04526 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1821-1873
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1873
04525 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1820
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1788
Date range end
Dec. 31, 1820
04527 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1821-1895
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1895