Čatež - Zaplaz

Registers (1812 - 1902) 5 total

Archival identifier

02942 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1841
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1841
02943 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1889
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1842
Date range end
Dec. 31, 1889
02944 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1855
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1855
03795 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1902
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1856
Date range end
Dec. 31, 1902
02945 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1813-1866
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1813
Date range end
Dec. 31, 1866