Parish/placeIdrija
IDŠAK Ž Idr MKP 6
TypeMatična knjiga poročenih, zvezek VI
Date fromJan. 1, 1812
Date toDec. 31, 1816