Parish/placeIdrija
IDŠAK Ž Idr MKP 4
TypeMatična knjiga poročenih, zvezek IV
Date fromJan. 1, 1784
Date toDec. 31, 1807