Parish/placeIdrija
IDŠAK Ž Idr MKK 6
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek VI
Date fromJan. 1, 1792
Date toDec. 31, 1795