Parish/placeIdrija
IDŠAK Ž Idr MKK 16
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek XVI
Date fromJan. 1, 1891
Date toDec. 31, 1903