Parish/placeIdrija
IDŠAK Ž Idr MKK 15
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek XV
Date fromJan. 1, 1880
Date toDec. 31, 1890