Parish/placeIdrija
IDŠAK Ž Idr MKK 1
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek I
Date fromJan. 1, 1655
Date toDec. 31, 1704