Idrija

Župnija ustanovljena 1752.

Izvorna župnija: Spodnja Idrija

Registers (1655 - 1922) 34 total

Archival identifier

ŠAK Ž Idr MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1655-1704
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1655
Date range end
Dec. 31, 1704
ŠAK Ž Idr MKK 10 Matična knjiga krščenih, zvezek X 1812-1821
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1821
ŠAK Ž Idr MKK 11 Matična knjiga krščenih, zvezek XI 1821-1834
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1834
ŠAK Ž Idr MKK 12 Matična knjiga krščenih, zvezek XII 1835-1846
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1835
Date range end
Dec. 31, 1846
ŠAK Ž Idr MKK 13 Matična knjiga krščenih, zvezek XIII 1846-1864
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1846
Date range end
Dec. 31, 1864
ŠAK Ž Idr MKK 14 Matična knjiga krščenih, zvezek XIV 1865-1879
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1865
Date range end
Dec. 31, 1879
ŠAK Ž Idr MKK 15 Matična knjiga krščenih, zvezek XV 1880-1890
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1880
Date range end
Dec. 31, 1890
ŠAK Ž Idr MKK 16 Matična knjiga krščenih, zvezek XVI 1891-1903
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1891
Date range end
Dec. 31, 1903
ŠAK Ž Idr MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1705-1754
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1705
Date range end
Dec. 31, 1754
ŠAK Ž Idr MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1755-1773
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1755
Date range end
Dec. 31, 1773
ŠAK Ž Idr MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1774-1784
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Idr MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1784-1792
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1792
ŠAK Ž Idr MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1792-1795
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1795
ŠAK Ž Idr MKK 7 Matična knjiga krščenih, zvezek VII 1796-1801
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1796
Date range end
Dec. 31, 1801
ŠAK Ž Idr MKK 8 Matična knjiga krščenih, zvezek VIII 1802-1807
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1802
Date range end
Dec. 31, 1807
ŠAK Ž Idr MKK 9 Matična knjiga krščenih, zvezek IX 1807-1812
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1807
Date range end
Dec. 31, 1812
ŠAK Ž Idr MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I-III 1708-1749
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1708
Date range end
Dec. 31, 1749
ŠAK Ž Idr MKP 10 Matična knjiga poročenih, zvezek X 1905-1922
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1905
Date range end
Dec. 31, 1922
ŠAK Ž Idr MKP 4 Matična knjiga poročenih, zvezek IV 1784-1807
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1807
ŠAK Ž Idr MKP 5 Matična knjiga poročenih, zvezek V 1808-1812
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1808
Date range end
Dec. 31, 1812
ŠAK Ž Idr MKP 6 Matična knjiga poročenih, zvezek VI 1812-1816
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1816
ŠAK Ž Idr MKP 7 Matična knjiga poročenih, zvezek VII 1815-1848
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1815
Date range end
Dec. 31, 1848
ŠAK Ž Idr MKP 8 Matična knjiga poročenih, zvezek VIII 1849-1884
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1849
Date range end
Dec. 31, 1884
ŠAK Ž Idr MKP 9 Matična knjiga poročenih, zvezek IX 1885-1904
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1885
Date range end
Dec. 31, 1904
ŠAK Ž Idr MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1774-1784
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1784
ŠAK Ž Idr MKU 10 Matična knjiga umrlih, zvezek X 1891-1907
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1891
Date range end
Dec. 31, 1907
ŠAK Ž Idr MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1784-1792
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1792
ŠAK Ž Idr MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1793-1799
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1793
Date range end
Dec. 31, 1799
ŠAK Ž Idr MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1800-1809
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1800
Date range end
Dec. 31, 1809
ŠAK Ž Idr MKU 5 Matična knjiga umrlih, zvezek V 1810-1812
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1810
Date range end
Dec. 31, 1812
ŠAK Ž Idr MKU 6 Matična knjiga umrlih, zvezek VI 1812-1818
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1818
ŠAK Ž Idr MKU 7 Matična knjiga umrlih, zvezek VII 1819-1832
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1819
Date range end
Dec. 31, 1832
ŠAK Ž Idr MKU 8 Matična knjiga umrlih, zvezek VIII 1832-1854
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1854
ŠAK Ž Idr MKU 9 Matična knjiga umrlih, zvezek IX 1855-1890
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1855
Date range end
Dec. 31, 1890