Hrušica

Registers (1632 - 1902) 11 total

Archival identifier

ŠAK Ž Hru MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1632-1657; 1667-1695
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1632
Date range end
Dec. 31, 1695
ŠAK Ž Hru MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1701-1729
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1701
Date range end
Dec. 31, 1729
ŠAK Ž Hru MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1750-1772
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1750
Date range end
Dec. 31, 1772
ŠAK Ž Hru MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1773-1818
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1773
Date range end
Dec. 31, 1818
ŠAK Ž Hru MKK 6 Matična knjiga krščenih, zvezek VI 1823-1842
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1823
Date range end
Dec. 31, 1842
ŠAK Ž Hru MKK 7 Matična knjiga krščenih, zvezek VII 1843-1887
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1843
Date range end
Dec. 31, 1887
ŠAK Ž Hru MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1773-1843
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1773
Date range end
Dec. 31, 1843
ŠAK Ž Hru MKP 2 Matična knjiga poročenih, zvezek II 1844-1902
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1844
Date range end
Dec. 31, 1902
ŠAK Ž Hru MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1741-1772
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1741
Date range end
Dec. 31, 1772
ŠAK Ž Hru MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1773-1842
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1773
Date range end
Dec. 31, 1842
ŠAK Ž Hru MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1843-1889
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1843
Date range end
Dec. 31, 1889