Parish/placeGrgar
IDŠAK Ž Grg MKP 1
TypeMatična knjiga poročenih, zvezek I
Date fromJan. 1, 1820
Date toDec. 31, 1882