Parish/placeGrgar
IDŠAK Ž Grg MKK 5
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek V
Date fromJan. 1, 1889
Date toDec. 31, 1920