Parish/placeGrgar
IDŠAK Ž Grg MKK 4
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek IV
Date fromJan. 1, 1852
Date toDec. 31, 1888