Parish/placeGrgar
IDŠAK Ž Grg MKK 3
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek III
Date fromJan. 1, 1820
Date toDec. 31, 1852