Parish/placeGrgar
IDŠAK Ž Grg MKK 2
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek II
Date fromJan. 1, 1774
Date toDec. 31, 1819