Parish/placeGrgar
IDŠAK Ž Grg MKK 1
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek I
Date fromJan. 1, 1755
Date toDec. 31, 1774