Grgar

Župnija ustanovljena 1930.

Izvorna župnija: Solkan

Naselja v župniji: Britof, Dol, Grgar.

Registers (1753 - 1920) 11 total

Archival identifier

ŠAK Ž Grg MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1755-1774
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1755
Date range end
Dec. 31, 1774
ŠAK Ž Grg MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1774-1819
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1819
ŠAK Ž Grg MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1820-1852
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1852
ŠAK Ž Grg MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1852-1888
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1852
Date range end
Dec. 31, 1888
ŠAK Ž Grg MKK 5 Matična knjiga krščenih, zvezek V 1889-1920
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1889
Date range end
Dec. 31, 1920
ŠAK Ž Grg MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1820-1882
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1882
ŠAK Ž Grg MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1753-1774
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1753
Date range end
Dec. 31, 1774
ŠAK Ž Grg MKU 2 Matična knjiga umrlih, zvezek II 1774-1817
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1774
Date range end
Dec. 31, 1817
ŠAK Ž Grg MKU 3 Matična knjiga umrlih, zvezek III 1817-1820
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1817
Date range end
Dec. 31, 1820
ŠAK Ž Grg MKU 4 Matična knjiga umrlih, zvezek IV 1820-1874
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1874
ŠAK Ž Grg MKU 5 Matična knjiga umrlih, zvezek V 1875-1913
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1875
Date range end
Dec. 31, 1913