Parish/placeGradin
IDŠAK Ž Gra MKK 2
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek II
Date fromJan. 1, 1821
Date toDec. 31, 1862