Gorenja Trebuša

Registers (1754 - 1920) 6 total

Archival identifier

ŠAK Ž Gtr MKK 1 Matična knjiga krščenih, zvezek I 1754-1786
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1754
Date range end
Dec. 31, 1786
ŠAK Ž Gtr MKK 2 Matična knjiga krščenih, zvezek II 1787-1819
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1819
ŠAK Ž Gtr MKK 3 Matična knjiga krščenih, zvezek III 1820-1873
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1873
ŠAK Ž Gtr MKK 4 Matična knjiga krščenih, zvezek IV 1874-1920
Register type
Matična knjiga krščenih
Date range start
Jan. 1, 1874
Date range end
Dec. 31, 1920
ŠAK Ž Gtr MKP 1 Matična knjiga poročenih, zvezek I 1755-1786
Register type
Matična knjiga poročenih
Date range start
Jan. 1, 1755
Date range end
Dec. 31, 1786
ŠAK Ž Gtr MKU 1 Matična knjiga umrlih, zvezek I 1755-1786
Register type
Matična knjiga umrlih
Date range start
Jan. 1, 1755
Date range end
Dec. 31, 1786