Parish/placeGore
IDŠAK Ž Gor MKK 3
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek III
Date fromJan. 1, 1845
Date toDec. 31, 1895