Parish/placeGore
IDŠAK Ž Gor MKK 1
TypeMatična knjiga krščenih, zvezek I
Date fromJan. 1, 1794
Date toDec. 31, 1812